FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुले नाम नविकरण गर्नु प

     सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुले नाम नविकरण गर्नु पर्ने

 

राप्ती गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुले नाम नविकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।