FAQs Complain Problems

समाचार

टान्सफर्मर खरिद प्रकृया रद्द गरिएको वारे ।

टान्सफर्मर खरिद प्रकृया रद्द  गरिएको वारे ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ?