FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७/७८ का लागी यस गाउँपालिकाको बजेट पुस्तिका ।

७७/७८ 08/27/2020 - 12:06 PDF icon SuTRA __ कार्यक्रम _ परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन.pdf

राप्ती गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८

७७/७८ 07/17/2020 - 11:11 PDF icon नीति_तथा_कार्यक्रम_2077.pdf

राप्ती गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक २०७७।२०७८

७७/७८ 07/17/2020 - 11:06 PDF icon राप्ती गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक २०७७।२०७८

आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को राप्ती गाउँपालिकाको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/17/2020 - 11:02 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को राप्ती गाउँपालिकाको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम 

राप्ती गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७

७७/७८ 07/17/2020 - 10:54 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को निति तथा कार्यक्रम / अनुमानित आय व्यय विवरण

७६/७७ 06/26/2019 - 20:23

Poll

के तपाई गाउँपालिकाको काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?