FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन । ८०/८१ Wednesday, 2023, December 6 - 1:08pm PDF icon बित्तीय बिस्तृत.pdf
आ.व. २०७९/८० को स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य शाखाको वार्षिक समिक्षा प्रगती प्रतिवेदन ८०/८१ Sunday, 2023, October 8 - 4:28pm PDF icon बार्षिक समिक्षा आ.व.२०७९।०८०.pdf
आ.व. २०७९/८० को प्रगती समिक्षा कार्यक्रम । ८०/८१ Tuesday, 2023, August 8 - 6:25pm PDF icon प्रगति समिक्षा गाउँपालिका.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन । ७९-८० Monday, 2022, August 15 - 1:13pm PDF icon बार्षिक बित्तीय प्रगति.pdf
आ.व. २०७८-७९ को सामाजिक सुरक्षा चौथो त्रैमासिक भत्ताको वडागत विवरण । ७८/७९ Friday, 2022, June 24 - 10:47am PDF icon सा.सु.pdf
२०७८ सालको वार्षिक घटना दर्ता विवरण । ७८/७९ Thursday, 2022, April 21 - 3:40pm
आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन । ७८/७९ Sunday, 2021, September 5 - 10:10pm PDF icon 11finalराप्तीबार्षिक प्रतिवेदन२०७८.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आम्दानी खर्चको वार्षिक प्रतिवेदन । ७६/७७ Thursday, 2021, April 8 - 3:49pm PDF icon वार्षिक प्रतिवेदन.pdf