FAQs Complain Problems

त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक (साउन-पौष) सम्मको खर्च विवरण । ८०/८१ Tuesday, 2024, March 19 - 4:15pm PDF icon दोश्रो चौमासिक सम्मको खर्च.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको चालु आ.व. २०८०।८१ दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन । ८०/८१ Thursday, 2024, March 14 - 6:55pm PDF icon समिक्षा.pdf
आ.व. २०८०/८१ को वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाको दोस्रो त्रैमासिक प्रगती प्रतिवेदन । ८०/८१ Thursday, 2024, March 14 - 6:51pm PDF icon विपद व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन २०८०.pdf
आ व २०८०/०८१ मा राप्ती गा पा द्वारा संचालित योजनाहरुको दोश्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन । ८०/८१ Thursday, 2024, March 14 - 6:48pm PDF icon अनुगमन प्रतिवेदन २०८० ०८१.pdf
न्यायीक समितिको आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन । ८०/८१ Thursday, 2024, March 14 - 6:46pm PDF icon न्यायिक समितिको प्रतिवेदन२०८०.pdf
दादुरा रूवेला खोप अभियानको समिक्षा कार्यक्रम । ८०/८१ Thursday, 2023, December 21 - 8:21pm PDF icon दादुरा रूवेला खोप अभियानको समिक्षा कार्यक्रम.pdf
आ.व. २०७९/८० को स्वास्थ्य शाखाको कार्यक्रमको प्रगती विवरण (श्रावण देखि पौष सम्म ) ७९-८० Friday, 2023, January 20 - 11:09am PDF icon स्वास्थ्य प्रगती.pdf
पशुपन्छी शाखाको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन । ७८/७९ Friday, 2022, January 21 - 8:09pm PDF icon CamScanner 01-14-2022 13.49 (1).pdf
राप्ती गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय मसुरीया, दाङको यस आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । ७५/७६ Monday, 2019, January 21 - 12:00pm PDF icon 111.pdf