FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Re-Invitation For Sealed Quotation ७८/७९ Apr 13 2022 - 1:21pm
राप्ती गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सम्बन्धी कार्यविधि । ७८/७९ Dec 20 2021 - 1:47pm PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
राप्ती गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH) योजना-२०७८ ७८/७९ Dec 17 2021 - 10:42pm PDF icon वास योजना पुस्तक.pdf
GESI Audit report ७७/७८ Dec 17 2021 - 8:49pm PDF icon GESI Audit Report.pdf, PDF icon Event report of Rapti RM.pdf, PDF icon GESI Mainstreaming Workshop Rapti RM.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना (आ.व. २०७८/०७९ देखि २०८०/८१) ७८/७९ Oct 31 2021 - 12:55pm PDF icon Rapti CD.pdf
स्थानीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रति कार्य योजना -२०७७/७८ ७७/७८ Apr 25 2021 - 12:10pm PDF icon Final DPRP of Rapti RM.pdf
समृद्ध राप्ती गाउँपालिका दाङ देउखुरी ७७/७८ Mar 28 2021 - 9:29pm
एकीकृत ग्रामिण विकास योजना (आवद्यिक योजना) आ.व २०७५/७६ - २०७९/८० ७७/७८ Jan 5 2021 - 3:48pm PDF icon Rapti _IRDP_Final.pdf
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना २०७७ ७७/७८ Jan 5 2021 - 12:18pm PDF icon RAPTI_LDCRP_FINAL.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको भूवैज्ञानिक अध्ययन ७७/७८ Jan 5 2021 - 12:17pm PDF icon Geological Report of Rapti RM.pdf

Pages