FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ Feb 22 2021 - 12:22pm

नदिजन्य पदार्थको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ Feb 21 2021 - 4:47pm

आसयको सूचना ।

७७/७८ Feb 3 2021 - 10:41am

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ Feb 1 2021 - 3:50pm

नदिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ Dec 29 2020 - 11:10am

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ Dec 9 2020 - 3:01pm

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ Dec 9 2020 - 11:06am PDF icon pasu sewa.pdf, PDF icon purba galli 3.pdf, PDF icon adarsha thekka no. 5.pdf, PDF icon masuriya badka galli.pdf, PDF icon lalmatiya dekhi khururiya jani bato.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७७/७८ Nov 24 2020 - 3:27pm

आसय पत्र सम्बन्धमा ।

७७/७८ Oct 22 2020 - 1:59pm

Poll

राप्ती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?