FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आशयको सूचना ।

७९-८० Mar 17 2023 - 11:44am

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० Feb 27 2023 - 4:43pm

नदिजन्य पदार्थको विक्रीका लागी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० Feb 2 2023 - 12:11pm

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० Jan 2 2023 - 3:54pm PDF icon Apple Media 5x18 Rapti Gapa.pdf

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना ।

७९-८० Nov 2 2022 - 1:09pm PDF icon सूचना.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० Oct 12 2022 - 3:47pm

बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना ।

७९-८० Oct 7 2022 - 2:30pm

जडीबुटी, कवाडी तथा जिवजन्तु करको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० Sep 16 2022 - 8:18pm

विज्ञापन करको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० Sep 16 2022 - 8:14pm

Pages