FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७७/७८ 11/24/2020 - 15:27

आसय पत्र सम्बन्धमा ।

७७/७८ 10/22/2020 - 13:59

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 10/11/2020 - 16:03

शिलवन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धि सुचना ।

७७/७८ 09/25/2020 - 11:51

टान्सफर्मर खरिद प्रकृया रद्द गरिएको वारे ।

७६/७७ 07/05/2020 - 21:04

सिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सुचना ।।

७६/७७ 06/12/2020 - 08:04

विद्युतीय खरिद प्रणाली मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सम्वन्धि जरुरी सुचना ।

७६/७७ 04/17/2020 - 18:54

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 02/02/2020 - 13:36

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्रावेल, भरान (माटो) उत्खनन तथा विक्री वितरण सम्बन्धी  बोलपत्र आह्वानको सूचना !

७६/७७ 10/20/2019 - 10:57

Poll

के तपाई गाउँपालिकाको काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?