FAQs Complain Problems

समाचार

३ नं. वडा

वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

सि.नं. नाम थर पद ठेगाना सम्पर्क नं.
दामोदर पोख्रेल वडा सचिव राप्ती गाउँपालिका-०२ ९८४७८५९५३९
राम कुमारी चौधरी कार्यालय सहयोगी राप्ती गाउँपालिका-३ ९८२४५८७३४३
Ward Contact Number: 
९८४७८५९५३९ (वडा सचिव)

Poll

के तपाई गाउँपालिकाको काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

जन प्रतिनिधि

Phone Number:
९८०६२४०४६३