FAQs Complain Problems

३ नं. वडा

वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

सि.नं. नाम थर पद ठेगाना सम्पर्क नं.
दामोदर पोख्रेल वडा सचिव राप्ती गाउँपालिका-०२ ९८४७८५९५३९
राम कुमारी चौधरी कार्यालय सहयोगी राप्ती गाउँपालिका-३ ९८२४५८७३४३
Population: 
६६४१
Ward Contact Number: 
९८४७८५९५३९ (वडा सचिव)

जन प्रतिनिधि

Phone Number:
९८०६२४०४६३