FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७७/७८ का लागी यस गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन। ७७/७८ 09/09/2020 - 12:49 PDF icon राप्ती गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन .२०७७.pdf
आ.व २०७७/७८ का लागी यस राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन । ७७/७८ 09/09/2020 - 12:48 PDF icon राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन ७७/७८ 08/16/2020 - 11:06 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन
खाद्य स्वच्छता तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा विक्री बितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ ७५/७६ 02/07/2019 - 12:00
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 02/07/2019 - 11:51 PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ,२०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 11:59 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन ,२०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 11:58 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
मेशीनरी औजार सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 11:54 PDF icon मेशीनरी औजार सञ्चालन कार्यविधि,२०७५
मर्मत संभार विशेष कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 11:53 PDF icon मर्मत संभार विशेष कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७४
न्यायिक समिति कार्यबिेधि-२०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 11:52 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि-२०७५

Pages

Poll

के तपाई गाउँपालिकाको काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?