FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज

२२औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०३/०९

७४/७५ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 14 2020 - 3:07pm PDF icon २२ २०७५-०३-०९.pdf

२१औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०२/३०

७४/७५ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 14 2020 - 3:06pm PDF icon २१ २०७५-०२-३०.pdf

२०औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०२/११

७४/७५ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 14 2020 - 3:06pm PDF icon २० २०७५-०२-११.pdf

१९औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०२/०९

७४/७५ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 14 2020 - 3:05pm PDF icon १९ २०७५-०२-०९.pdf

१८औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०२/०६

७४/७५ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 14 2020 - 3:05pm PDF icon १८. २०७५-०२-०६.pdf

१७औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०१/२५

७४/७५ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 14 2020 - 2:48pm PDF icon १७. २०७५-०१-२५.pdf

१६औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०१/१९

७४/७५ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 14 2020 - 2:48pm PDF icon १६. २०७५-०१-१९.pdf

१५औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०१/१२

७४/७५ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 14 2020 - 2:47pm PDF icon १५. २०७५-०१-१२ (1).pdf

१४औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०१/०९

७४/७५ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 14 2020 - 2:46pm PDF icon १४. २०७५-०१-०९.pdf

१३औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०१/०६

७४/७५ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 14 2020 - 1:20pm PDF icon १३. २०७५-०१-०६.pdf

Pages

Poll

राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ?