FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/८१ को पौष २ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

८०/८१ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Jan 2 2024 - 1:10pm PDF icon २०८०-०९-०२.pdf

आ.व. २०८०/८१ को मंसिर १९ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

८०/८१ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Jan 2 2024 - 1:10pm PDF icon २०८०-०८-१९.pdf

आ.व. २०८०/८१ को कार्तिक १९ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

८०/८१ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 6 2023 - 10:56am PDF icon २०८०-०७-१९.pdf

आ.व. २०८०/८१ को भाद्र २४ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

८०/८१ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 6 2023 - 10:55am PDF icon २०८०-०५-२४.pdf

आ.व. २०८०/८१ को साउन २२ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

८०/८१ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 6 2023 - 10:54am PDF icon २०८०-०४-२२.pdf

आ.व. २०७९/८० को असार २६ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 6 2023 - 10:54am PDF icon २०८०-०३-२६.pdf

आ.व. २०७९/८० को असार २१ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 6 2023 - 10:53am PDF icon RaptiDang_0001.pdf

आ.व. २०७९/८० को असार ६ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 6 2023 - 10:52am PDF icon २०८०-०३-०६.pdf

आ.व. २०७९/८० को असार २ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Dec 6 2023 - 10:51am PDF icon २०८०-०३-०२.pdf

आ.व. २०७९/८० को बैशाख २८ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 3:06pm PDF icon 2080-1-28.pdf

आ.व. २०७९/८० को बैशाख १८ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 3:05pm PDF icon 2080-1-18.pdf

आ.व. २०७९/८० को बैशाख १२ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 3:05pm PDF icon 2080-1-12.pdf

आ.व. २०७९/८० को चैत्र २४ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 3:04pm PDF icon 2079-12-24.pdf

आ.व. २०७९/८० को चैत्र २२ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 3:04pm PDF icon २०७९-१२-२२.pdf

आ.व. २०७९/८० को फाल्गुन १६ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 3:03pm PDF icon 2079-11-16.pdf

Pages