FAQs Complain Problems

समाचार

पशु सेवा शाखा

आर्थिक वर्ष Post date Document
प्रदेश शर्शत अनुदान अन्तर्गत बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम तर्फ छनौट भएका कृषकहरुले सम्झौता गर्न आउनुहुन बारे सूचना । ८०/८१ Thursday, 2024, March 14 - 2:55pm
बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागी प्रस्ताव आव्हानको सूचना । ८०/८१ Wednesday, 2024, January 31 - 4:44pm
बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागी प्रस्ताव आव्हानको सूचना । ८०/८१ Sunday, 2023, December 17 - 12:24pm
बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना । ८०/८१ Sunday, 2023, December 3 - 11:04am
कुकुरको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धमा । ८०/८१ Friday, 2023, November 17 - 6:14pm
दूध उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि दाेस्राे पटक प्रकाशित सूचना। ८०/८१ Saturday, 2023, September 16 - 7:30pm
पशुपन्छीमा खोप लगाउनका लागि भ्याक्सिनेटर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ Thursday, 2023, September 7 - 1:51pm
दुध उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि प्रस्ताव आब्ह्वानकाे सूचना। ८०/८१ Wednesday, 2023, August 30 - 12:01pm
बहुबर्षिय घाँसकाे सेट्स तथा डाले घाँसकाे बेर्ना बितरणका लागि सूचना। ७९-८० Monday, 2023, June 26 - 7:53pm
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९-८० Friday, 2023, April 28 - 10:46am

Pages