FAQs Complain Problems

कृषि शाखा

आर्थिक वर्ष Post date Document
तरकारी प्रवर्धन कार्यक्रममा प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी सूचना । ७९-८० Friday, 2023, February 17 - 12:06pm
करार खेति कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Tuesday, 2023, February 14 - 12:55pm
खायल आलु कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव छनौट सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, 2022, October 12 - 6:48pm PDF icon खायन आलु छनौट.pdf
म्याद थप सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Friday, 2022, July 1 - 7:49pm PDF icon CamScanner 07-01-2022 16.24.pdf
साना सिँचाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लागत ईस्टिमेट सहित सम्झौता गर्न आउन सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Tuesday, 2022, May 24 - 1:35pm
साना कृषि यन्त्र उपकरणको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Sunday, 2022, April 24 - 12:15pm PDF icon साना कृषि.pdf
सूचना प्रकाशित सम्बन्धमा । ७८/७९ Thursday, 2022, April 21 - 4:46pm
किसान सूचिकरण सहजकर्ताको सर्टलिष्ट प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Wednesday, 2022, March 30 - 5:19pm
साना व्यवसाय कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Tuesday, 2021, December 28 - 3:22pm PDF icon कृषि.pdf
आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत ५०% अनुदानमा साना कृषि ‍औजार तथा यन्त्र उपकरण सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Monday, 2021, December 6 - 3:59pm

Pages