FAQs Complain Problems

कृषि शाखा

आर्थिक वर्ष Post date Document
साना कृषि यन्त्र उपकरणको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Sunday, 2022, April 24 - 12:15pm PDF icon साना कृषि.pdf
सूचना प्रकाशित सम्बन्धमा । ७८/७९ Thursday, 2022, April 21 - 4:46pm
किसान सूचिकरण सहजकर्ताको सर्टलिष्ट प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Wednesday, 2022, March 30 - 5:19pm
साना व्यवसाय कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Tuesday, 2021, December 28 - 3:22pm PDF icon कृषि.pdf
आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत ५०% अनुदानमा साना कृषि ‍औजार तथा यन्त्र उपकरण सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Monday, 2021, December 6 - 3:59pm
कृषि विकास शाखाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको सूचना । ७८/७९ Thursday, 2021, October 21 - 1:48pm
क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । ७८/७९ Thursday, 2021, October 21 - 10:44am
कृषकको क्षमता तथा शिप बृद्धिगर्ने उदेश्यका साथ पत्थरगढवामा तालिम सुरु गरिएको छ । ७७/७८ Sunday, 2021, April 18 - 10:39pm
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत हुने आसयकाे सूचना । ७७/७८ Sunday, 2021, April 18 - 10:37pm