FAQs Complain Problems

कृषि शाखा

आर्थिक वर्ष Post date Document
पशुपालक कृषकहरूका लागि एक बर्षे अकाेशे घाँस सुडान(सरगम) तथा टियाेसेन्टी(मकैचरी) बितरणका लागि माग संकलनकाे सूचना। ८०/८१ Sunday, 2024, February 18 - 1:30pm
पुष्प खेति प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ Tuesday, 2023, August 29 - 3:48pm
पुष्प खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ Friday, 2023, August 18 - 12:55pm
तरकारी खेती गर्ने किसान सूचिकृत सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ Friday, 2023, August 18 - 12:54pm
कृषि उपज संकलन केन्द्र सञ्चालनका लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Friday, 2023, April 28 - 2:49pm
तरकारी खेती गर्ने किसान सूचिकृत सम्बन्धि सूचना । ७९-८० Friday, 2023, April 28 - 2:48pm
तरकारी प्रवर्धन कार्यक्रममा प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी सूचना । ७९-८० Friday, 2023, February 17 - 12:06pm
करार खेति कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Tuesday, 2023, February 14 - 12:55pm
खायल आलु कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव छनौट सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, 2022, October 12 - 6:48pm PDF icon खायन आलु छनौट.pdf
म्याद थप सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Friday, 2022, July 1 - 7:49pm PDF icon CamScanner 07-01-2022 16.24.pdf

Pages