FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद ईमेल फोन नं शाखा
शोभाराम रिजाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत srrijal78@gmail.com ९८५७८४२१११ प्रशासन
महेश अधिकारी कृषि प्रसार अधिकृत  ९८४७८४०५९२ कृषि विकास शाखा
धन प्रसाद शर्मा लेखा अधिकृत 9857841371 आर्थिक प्रशासन शाखा
विश्वास वि.क सूचना अधिकारी ( शाखा अधिकृत ) bishwasbk@gmail.com ९८४३८८७८७८, ९८५७८४२००४ शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
नारायण राउत सि.अ.हे.ब. अधिकृत ९८५७८३१४५६ स्वास्थ्य शाखा
बासुदेव खनाल शाखा अधिकृत basukhanal28@gmail.com ९८४७८८२४५० शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
भारती सन्यासी अ.न.मी. छैठौं तह bharati2020nepal@gmail.com ९८४७८५९११२ स्वास्थ्य शाखा
विकास ज्ञवाली विकास ज्ञवाली शाखा अधिकृत gyawalibikash49@gmail.com ९८४९५१६७८० प्रशासन
अशोक बेल्वासे ईन्जिनियर asbelbase@gmail.com ९८४३८६३७२७ प्राविधिक शाखा
बाल चन्द्र गुरुङ सूचना प्रविधि अधिकृत ito.raptimundang@gmail.com 9809543685 सुचना प्रविधि समन्वयन शाखा
मुमाराम भुसाल रोजगार संयोजक bmumaram@gmail.com ९८६९८३८२७३ रोजगार सेवा केन्द्र
तिर्थराज ज्ञवाली सञ्चार संयोजक gyanwalitirtha@gmail.com ९८४७८४५१२१
जीवन कुमारी जि‍.सी. म.वि.नि. geevangc31@gmail.com ९८४८३०६०५९ महिला तथा बालबालिका शाखा
शेर बहादुर हमाल पशु सेवा प्राविधिक sherbdrhamal32@gmail.com 9866732522 पशुपन्छी विकास शाखा
कमल पुन प.स्वा.प्रा. kamalpun220@gmail.com ९८६६९२२९०७ पशुपन्छी विकास शाखा
बरसाती गडरिया प्रा.स. कृषी barsati.gadariya@gmail.com 9865597847 कृषि विकास शाखा
सिमा भट्ट प्रा.स. पाचौं ९८६९१८८३६८ कृषि विकास शाखा
प्रभु महतो अन्तरिक लेखा परिक्षक prabhumahato80@gmail.com 9840575276 आन्तरिक लेखा परिक्षण ईकाइ
प्रदिप कुमार वैदीक सव इन्जिनियर ९८४७९६६७१४ प्राविधिक शाखा
अनामिका चौधरी सव इन्जिनियर ९८४१०४९७३८ प्राविधिक शाखा
सुवास भट्टराई कम्प्युटर अपरेटर ९८४७८५०९८९
दामोदर पोख्रेल (वडा नं. ३ सचिव) सहायक स्तर पाँचौं 9847859539 प्रशासन
मङ्गल प्रसाद चौधरी (वडा न. ६ सचिव) ना.सु ९८५७८३१२८६ प्रशासन
भगवती सुवेदी (४ नं. वडा सचिव) सहायक स्तर पाँचौं bsubedi1991@gmail.com ९८४४९२४३४९
नारायण बहादुर रावत एम.आई.एस. अपरेटर nishan.rc2007@gmail.com ९८४९०३८६५३   पञ्जीकरण शाखा
संजिता पौडेल (७ नं. वडा सचिव) सहायक स्तर पाँचौं sanjitapoudel29@gmail.com ९८४७८४०४८१
असलेख कुमार चौधरी सहायक स्तर चौथो ९८४७८६१२१९ प्रशासन
रेशमराज अधिकारी सह-लेखापाल reshamraj2035@gmail.com ९८५७८४०३८४ आर्थिक प्रशासन शाखा
शान्ता के.सी. (वडा नं. ८ सचिव) सहायक स्तर चौथो ९८४७८७२३१८ प्रशासन
राजेन्द्र विक्रम चौधरी सहायक स्तर चौथो
राजेन्द्र पौडेल सहायक स्तर चौथो rpaudel087@gmail.com ९८६७१५०८९३ प्रशासन
सिता भण्डारी सहायक स्तर चौथो bhandarisita584@gmail.com 9867953996 प्रशासन
विमला भट्टराई असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर raptiruralmunicipality@gmail.com ९८४७९२७५९५ अ.स.इ
गीता चौधरी खा.प.स.टे. ९८४७८८१६५५
निर्मला गिरी ना.प्रा.स. ९८४७८१५४१६ कृषि विकास शाखा
प्रिती चौधरी ना.प्रा.स. ९८४७९०४३३५
मनिषलाल चौधरी असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर ९८४८१३१२१० प्राविधिक शाखा
सरद पुरी असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर ९८४७५५६५२९ प्राविधिक शाखा
युवक चौधरी असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर ९८०६२४४१४३
पार्वती के.सी. असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर parbatikc05@gmail.com 9848288177 प्राविधिक शाखा
राज नारायण चौधरी असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर ९८४७८२६८०६
सुनिता बस्नेत सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९८६७०८७२५७
शिवराज चौधरी शिवराज चौधरी अमिन ९८४७८२९५०३
विष्णुमाया चौधरी फिल्ड सहायक ९८४७९६७४०२ पञ्जिकरण शाखा
सविता चौधरी फिल्ड सहायक ९८०९५६३०८७ पञ्जिकरण शाखा
सरिता कुमारी चौधरि कार्यालय सहायक ९८४५०४४५१३
गिर प्रसाद चौधरी सवारी चालक ९८४७८१००१५
बनारसी चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८४७९१५४१४
दिलिप चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८४७८२५३७१
निर्मल शर्मा हलुका सवारी चालक ९८६६८३९५६८

Pages

Poll

राप्ती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?