FAQs Complain Problems

सूचनाको हक कार्यान्वयन

आर्थिक वर्ष Post date Document
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण, अवधिः २०८० साउन १ देखि २०८१ बैशाख मसान्तसम्म ८०/८१ Tuesday, 2024, June 18 - 10:57am PDF icon स्वतप्रकाशन२०८१ बैशाखमसान्तसमम.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण, अवधिः २०८० साउन १ देखि २०८० फाल्गुन मसान्तसम्म ८०/८१ Sunday, 2024, May 19 - 10:40am PDF icon स्वतप्रकाशन२०८० फाल्गुणसम्म (1).pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण, अवधिः २०८० साउन १ देखि २०८० असोज मसान्तसम्म ८०/८१ Monday, 2023, December 4 - 1:20pm PDF icon सुचनाको हक साउनदेखि असोज मसान्तसम्म२०८०८१.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण (Proactive Disclosure) आ.व. २०७९/८० वार्षिक ७९-८० Friday, 2023, July 28 - 8:02am PDF icon sodapdf-converted.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण (Proactive Disclosure) ७९-८० Monday, 2023, April 24 - 6:43pm PDF icon सुचनाको हक साउनदेखि चैत्र2079.80.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण (Proactive Disclosure) ७८/७९ Wednesday, 2022, March 2 - 11:12am PDF icon स्वतप्रकाशन_२०७८साउनदेखि२०७८पौष_राप्ती गाउँपालिका (1).pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण (Proactive Disclosure) ७८/७९ Sunday, 2021, September 5 - 10:12pm PDF icon स्वतप्रकाशन_२०७७साउनदेखि२०७८असार_राप्ती गाउँपालिका.pdf