FAQs Complain Problems

५ नं. वडा

वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

सि.नं. नाम थर पद ठेगाना सम्पर्क नं.
असलेक कुमार चाैधरी वडा सचिव राप्ती गाउँपालिका-०६ ९८४७८६१२१९
अनामिका चाैधरी  सव ईन्जिनियर गढवा गा‍.पा‍. ४ ९८४१०४९७३८
हिमा बस्नेत ना.प.स्वा.प्रा. झिमरुक गा‍.पा‍.८ प्यूठान ९८४७५०२७८९
हेमन्ता रेग्मी कार्यालय सहयोगी राप्ती गाउँपालिका-५ ९८४४९७१५२०
Population: 
३९०४
Ward Contact Number: 
९८४७८६१२१९ (वडा सचिव)

जन प्रतिनिधि

Phone Number:
९८४९०८५४२४