FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

आर्थिक वर्ष Post date Document
माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ Monday, 2023, December 4 - 1:16pm
राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुको पहिलो त्रैमासिकको निकासा सम्बन्धी विवरण । ८०/८१ Sunday, 2023, October 8 - 12:50pm PDF icon निकासा.pdf
सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु विवरण माग सम्बन्धमा । ८०/८१ Sunday, 2023, October 8 - 12:39pm
सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु रकम माग तथा प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ Tuesday, 2023, October 3 - 1:13pm
कार्यक्रममा उपस्थित भईदिनुहुन । ८०/८१ Thursday, 2023, September 7 - 7:22pm
अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना ८०/८१ Monday, 2023, September 4 - 10:12am PDF icon शिक्षा.pdf
स्थानीय विषयको पाठ्यपुस्तक लेखन कार्यका लागि विज्ञ सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ Tuesday, 2023, August 22 - 8:03pm
विज्ञसूची (Roster) सूचीकरणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ Tuesday, 2023, August 22 - 8:02pm
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक थप अनुदान रकम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Sunday, 2023, June 4 - 11:29am
शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन वापतको रकम भुक्तानी माग गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Sunday, 2023, June 4 - 11:28am

Pages