FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पर्क विवरण

सि.नं.

नाम थर

पद

सम्पर्क नं.

ठेगाना

Email ID

शोभाराम रिजाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९८५७८४२१११

लमही न.पा दाङ

srrijal78@gmail.com
जिवराज पौडेल पशु विकास अधिकृत ९८५८०५५४५० लमही न.पा. ३ दाङ jibraj24@gmail.com

धन प्रसाद शर्मा

लेखा अधिकृत

९८५७८४१३७१

घोराही उ.प.न.पा. १५

dplamichhane@gmail.com

विश्वास वि.क

शिक्षा अधिकृत

९८४३८८७८७८

त्रिवेणी-९ रुकुम पश्चिम

bishwasbk@gmail.com

नारायण राउत

सि.अ.हे.व. अधिकृत

९८५७८३१४५६

राप्ती-८ दाङ

rautn5540@gmail.com

बासुदेव खनाल

अधिकृत

९८४७८८२४५०

लमही न.पा

basukhanal28@gmail.com

भारती सन्यासी 

अ.न.मी छैठौ तह

९८४७८५९११२

राप्ती गा.पा. ४

bharati2020nepal@gmail.com

विकास ज्ञवाली

अधिकृत

९८४९५१६७८०

तिलोत्तमा-६ रुपन्देही

gyawalibikash49@gmail.com

असोक बेल्वासे

ईन्जिनियर

९८४३८६३७२७

जलुके-६ अर्घाखाँची

asbelbase@gmail.com

१०

बाल चन्द्र गुरुङ

सुचना प्रविधि अधिकृत

९८०९५४३६८५

राप्ती गा.पा. दाङ

ito.raptimundang@gmail.com

११

मुमाराम भुसाल

रोजगार संयोजक

९८६९८३८२७३

कोहलपुर न.पा. बाँके

bmumaram@gmail.com
१२          
१३ राजेन्द्र विक्रम चौधरी सहायक स्तर पाँचौं ९८४४९०८१८१ लमही-३ दाङ ckshitiza14@gmail.com
१४ दामोदर पोख्रेल सहायक स्तर पाँचौं ९८४७८५९५३९ राप्ती - २ दाङ  

१५

जिवन कुमारी जि.सी

म.वि.नि.

९८४८३०६०५९

लमही न.पा. ५ दाङ

geevangc31@gmail.com

१६

शेर बहादुर हमाल रिजाल

प.से.प्रा

९८६६७३२५२२

राप्ती गा.पा.४ दाङ

sherbdrhamal32@gmail.com

१७

कमल पुन

प.स्वा.प्रा

९८६६९२२९०७

खुमेल-८ रोल्पा

kamalpun220@gmail.com

१८

बरसाती गडरिया

प्रा.स

९८६५५९७८४७

विजय न.पा. ५ कपिलवस्तु

barsati.gadariya@gmail.com

१९

सिमा भट्ट

प्रा.स. पाचौं

९८६९१८८३६८

राप्ती गा.पा. ३ दाङ

 

२०

 

       

२१

प्रदिप कुमार बैदीक

सव ईन्जिनियर

९८४७९६६७१४

 

 

२२

अनामिका चौधरी

सव ईन्जिनियर

९८४१०४९७३८

 

 

२३

तिर्थराज ज्ञवाली

सञ्चार संयोजक

९८४७८४५१२१

राप्ती गा.पा ७

gyanwalitirtha@gmail.com

२४

सुवास भट्टराई

कम्प्युटर अपरेटर

९८४७८५०९८९

तुल्सीपुर दाङ

subashbhattarai05@gmail.com

२५

नारायण आर.सी

एम.आई.एस अपरेटर

९८४९०३८६५३

राप्ती गा.पा. २ दाङ

nishan.rc2007@gmail.com
२६ भगवती सुवेदी सहायक स्तर पाचौं ९८४४९२४३४९ राप्ती ३ दाङ bsubedi1991@gmail.com
२७ संजिता  पौडेल सहायक स्तर पाचौं ९८४७८४०४८१ लमही १ दाङ sanjitapoudel29@gmail.com
२८ मंगल प्रसाद चौधरी नायव सुब्बा ९८५७८३१२८६ लमही न.पा.२ दाङ  
२९          
३० असलेक कुमार चौधरी सहायक स्तर चौथो ९८४७८६१२१९ राप्ती ६ दाङ aslekrama@gmail.com
३१ सीता भण्डारी सहायक स्तर चौथो ९८६७९५३९९६ राप्ती २ दाङ bhandarisita584@gmail.com

३२

रेशमराज अधिकारी

 सह. लेखापाल

९८५७८४०३८४

राप्ती गा.पा. १ दाङ

reshamraj2035@gmail.com

३३

विमला भट्टराई

अ.स.ई.

९८४७९२७५९५

लमही न.पा. ५ दाङ

 

३४

गीता चौधरी

खा.प.स.टे

९८४७८८१६५५

लमही-२ दाङ

 
३५ विष्णा गिरी खड्का खा.प.स.टे. ९८४७९६९०१६ तुल्सीपुर उप.म.न.पा. ९ दाङ giribishna@gmail.com
३६ हिमा बस्नेत नायव पशु स्वा.प्रा. ९८४७५०२७८९ झिम्रुक ८, प्यूठान  
३७ पार्वता के.सी. अ.स.ई. ९८४८२८८१७७ चौकुने गा.पा. ८ सुर्खेत parbatik.c05@gmail.com
३८ युवक चौधरी अ.स.ई. ९८०६२४४१४३ तुल्सीपुर उप.म.न.पा .१० दाङ yubakchaudhari@gmail.com
३९ शरद पुरी अ.स.ई. ९८४७५५६५२९ गौमुखी गा.पा-०७ प्यूठान purisarad@gmail.com

४०

निर्मला गिरी

ना.प्रा.स

९८४७८१५४१६

 

 

४१

मनिषलाल चौधरी

अ.स.ई.

९८४८१३१२१०

बर्दिया

 
४२ राज नारायण चौधरी अ.स.ई. ९८४७८२६८०६ राप्ती गा.पा.०६ दाङ  
४३ मान बहादुर जि.सी. अ.स.ई   राप्ती गाउँपालिका ०४ दाङ  
४४ प्रिती चौधरी ना.प्रा.स. ९८४७९०४३३५ राप्ती गा.पा. ०७ दाङ  
४५ रोशनी वली ना.प.स्वा. प्रा. ९८१८६६१५३२ घोराही उप.म.न.पा-दाङ  
४६ कल्पना खनाल धिताल स.म.वि.नी. ९८६०४२९१७९ राप्ती ०१ दाङ  

४७

सुनिता बस्नेत

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

९८६७०८७२५७

राप्ती गा.पा १ दाङ

 

४८

शिवराज चौधरी

अमीन

९८४७८२९५०३

राप्ती गा.पा ६ दाङ

 

४९

सरिता कुमारी चौधरी

कार्यालय सहायक

९८४५०४४५१३

राप्ती ६ दाङ

 
५० सन्तोषी कुमारी चपाई कार्यालय सहायक ९८४७८८१०६४ राप्ती गाउँपालिका -०३ दाङ  

५१

विष्णु माया चौधरी

फिल्ड सहायक

९८४७९६७४०२

राप्ती ८ दाङ

 

५२

सविता चौधरी

फिल्ड सहायक

९८०९५६३०८७

राप्ती ४ दाङ

 

५३

गिर प्रसाद चौधरी

हलुका सवारी चालक

९८४७८१००१५

राप्ती ७ दाङ

 

५४

बनारसी चौधरी

कार्यालय सहयोगी

९८४७९१५४१४

राप्ती ८ दाङ

 

५५

दिलिप चौधरी

कार्यालय सहयोगी

९८४७८२५३७१

राप्ती ३ दाङ

chaudharydilip918@gmail.com

५६

निर्मल शर्मा

हलुका सवारी चालक

९८६६८३९५६८

रोल्पा न.पा, रोल्पा

 

५७

प्रदिप चौधरी

ट्रेक्टर चालक

९८०९७०३४४५

राप्ती ३ दाङ

 

५८

एन्जिला चौधरी

कार्यालय सहयोगी

९८२२९०५८७१

राप्ती ५ दाङ

chdryanjila222@gmail.com

५९

कान्ती चौधरी

माली

९८०९७१९८९३

राप्ती ६ दाङ

 

६०

झविलाल सुवेदी

ट्रेक्टर हेल्पर

९८०३६३४२४७

राप्ती १ दाङ

 

६१

नारायण प्रसाद चौधरी

कार्यालय सहयोगी

९८१०९९०८००

राप्ती ७ दाङ

 
६२ हेमन्ता रेग्मी कार्यालय सहायक   राप्ती गाउँपालिका ०५ दाङ  
६३ राम चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८४९११०००९ राप्ती गाउँपालिका -०२ दाङ chaudharynirjal123@gmail.com
६४ पदमा खनाल सुवेदी कार्यालय सहयोगी   राप्ती गाउँपालिका-४ दाङ  
६५ राम कुमारी चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८२४५८७३४३

राप्ती गाउँपालिका -३ दाङ

 
६६ परशु राम चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८४७८३३१६६ राप्ती गाउँपालिका-०७ दाङ  
६७ मिना थापा कार्यालय सहयोगी ९८२९५५६६०६ ऐरावती गाउँपालिका-०५ प्यूठान  
६८ प्रेमा कुमारी चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८०६२९१७२६ राप्ती गाउँपालिका-०६ दाङ  
६९ शिवलाल सुवेदी कार्यालय सहयोगी   राप्ती गाउँपालिका -०१ दा