FAQs Complain Problems

समाचार

राप्ती गाउँपालिका वडा नं ५,६,७ र ८ मा ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई सहयोगी सामाग्री उपलब्ध गराईएको छ ।

Poll

के तपाई गाउँपालिकाको काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?