FAQs Complain Problems

वडा नं ४ को वडा भवन तथा घाँसको विउ उत्पादन तथा प्रशोधन केन्दको भवन निर्माणका लागि जग्गा मिलान तथा बाटो निर्माणको काम हुदै ।

Poll

राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ?