FAQs Complain Problems

नतिजा प्रकाशन

आर्थिक वर्ष Post date Document
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । ८०/८१ Wednesday, 2023, November 22 - 6:06pm
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ Wednesday, 2023, November 22 - 12:01pm
कृषि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ८०/८१ Thursday, 2023, November 9 - 7:19pm
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, 2023, March 1 - 9:33pm
लिखित परिक्षा नतिजा तथा अन्तर्वाताको परिक्षा सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Wednesday, 2023, March 1 - 1:27pm
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Wednesday, 2023, February 1 - 7:50pm PDF icon result.pdf
स्वास्थ्य तर्फको विज्ञापन नं ०१/७९/८० देखि ०६/०७९/८०सम्मको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Thursday, 2022, September 22 - 10:48pm
कार्यालय सहयोगी, सरसफाई सुपरिवेक्षक, व्याक्होलोडर अपरेटर र व्याक्होलोडर हेल्परको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। ७९-८० Thursday, 2022, September 22 - 10:46pm
स्वास्थ्य तर्फको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, 2022, September 21 - 9:20pm
मेडिकल अधिकृतको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Thursday, 2022, September 15 - 7:20pm

Pages