FAQs Complain Problems

खाद्य स्वच्छता तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा विक्री बितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७४

खाद्य स्वच्छता तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा विक्री बितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७४

खाद्य स्वच्छता तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा विक्री बितरण सम्बन्धी मापदण्ड  २०७४    
प्रस्तावनाः  आम रुपमा असल उत्पादन अभ्यास अवलम्बन गरीे खाद्य पदाथहरुको स्वच्छता कायम राखि खाद्य पदार्थको व्यापार व्यवसाय गर्दा मानव उपभोग योग्य स्वस्थ, सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त खाद्य पदार्थहरु तथा  मासुजन्य  पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन,ं भण्डारण, ढुवानी तथा बिक्री वितरण गर्दा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण र स्वास्थ्य रक्षा गर्न आवश्यक भएको हुँदा स्थानिय रुपमा राप्ती गाउँपालिकाले यो मापदण्ड  जारी गरेको छ ।   

 

 

 

 

 

अपलोड ः सञ्चार संयोजक तिर्थराज ज्ञवाली   ९८४७८४५१२१

आर्थिक वर्ष:

Poll

राप्ती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?