FAQs Complain Problems

समाचार

यस गाउँपालिकाको चालु आ.व २०७७/७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ७५% अनुदानमा कोभिड लक्षित व्यावसायिक तरकारी प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्नुहुन सम्बन्धी सुचना ।

 

यस गाउँपालिकाको चालु आ.व २०७७/७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ७५% अनुदानमा कोभिड लक्षित व्यावसायिक तरकारी प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्नुहुन सम्बन्धी सुचना ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

राप्ती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?