FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कृषक/समुह/सहकारी/संस्था/फर्महरुलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, दाङ्गको सुचना ।

परियोजना कार्यान्वयन इकाई दाङ्गवाट यस आ.ब.मा प्रकाशन भएको सुचना तथा आबश्यक फर्मेट(अनुसुची १०) पठाईएको छ । 

Poll

के तपाई गाउँपालिकाको काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?