FAQs Complain Problems

समाचार

राप्ती गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक २०७७।२०७८

राप्ती गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक २०७७।२०७८
राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७।२०७८ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चितकोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

Poll

राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ?