FAQs Complain Problems

राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समितिमा विवादहरुको विवरण  आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ देखी  आर्थिक वर्ष २०७८।८९ माघ मसान्त सम्म

राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समितिमा विवादहरुको विवरण 
आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ देखी  आर्थिक वर्ष २०७८।८९ माघ मसान्त सम्म

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: