FAQs Complain Problems

समाचार

के तपाई गाउँपालिकाको काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु
6% (2 votes)
सन्तोषजनक छ
6% (2 votes)
सुधारको खाँचो छ
88% (29 votes)
Total votes: 33

Poll

के तपाई गाउँपालिकाको काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?