FAQs Complain Problems

समाचार

राप्ती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था
48% (10 votes)
विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन
29% (6 votes)
अभिभावकहरुको सचेतना अभिवृद्धि
14% (3 votes)
सुधार गर्न कठिन छ
10% (2 votes)
Total votes: 21

Poll

राप्ती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?