FAQs Complain Problems

समाचार

राप्ती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था
34% (20 votes)
विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन
48% (28 votes)
अभिभावकहरुको सचेतना अभिवृद्धि
14% (8 votes)
सुधार गर्न कठिन छ
3% (2 votes)
Total votes: 58

Poll

राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ?