FAQs Complain Problems

राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ?

पूर्वाधार विकास
14% (10 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
22% (15 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
23% (16 votes)
माथिका सबै
41% (28 votes)
Total votes: 69