FAQs Complain Problems

पशु सेवा शाखा

आर्थिक वर्ष Post date Document
नयाँ बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Sunday, 2022, December 18 - 12:51pm
नयाँ बाख्रा पकेट कार्यक्रम संचालनका लागी पकेटक्षेत्र निर्धारण गर्न आबेदन दिने सम्बन्धि सूचना। ७९-८० Thursday, 2022, September 15 - 7:23pm PDF icon final.pdf
विपन्न एकल महिलाहरुलाई बाख्रा वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Friday, 2022, May 27 - 12:57pm
साझेदारीमा पोखरी मर्मत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Thursday, 2022, May 19 - 3:15pm
व्यवसायिक कुखुरापालन साना किसानलाई खोर मर्मत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Thursday, 2022, May 19 - 3:15pm
५० प्रतिशत अनुदानमा मिति ह्याचरी प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Thursday, 2022, May 19 - 3:14pm
प्रस्ताव छनोट सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ Monday, 2021, April 19 - 3:23pm

Pages