FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ Dec 9 2020 - 3:01pm

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ Dec 9 2020 - 11:06am PDF icon pasu sewa.pdf, PDF icon purba galli 3.pdf, PDF icon adarsha thekka no. 5.pdf, PDF icon masuriya badka galli.pdf, PDF icon lalmatiya dekhi khururiya jani bato.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७७/७८ Nov 24 2020 - 3:27pm

आसय पत्र सम्बन्धमा ।

७७/७८ Oct 22 2020 - 1:59pm

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ Oct 11 2020 - 4:03pm

शिलवन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धि सुचना ।

७७/७८ Sep 25 2020 - 11:51am

टान्सफर्मर खरिद प्रकृया रद्द गरिएको वारे ।

७६/७७ Jul 5 2020 - 9:04pm

सिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सुचना ।।

७६/७७ Jun 12 2020 - 8:04am

विद्युतीय खरिद प्रणाली मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सम्वन्धि जरुरी सुचना ।

७६/७७ Apr 17 2020 - 6:54pm

Pages