FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सेवा करारका लागि आवेदन फाराम । ७७/७८ Feb 21 2021 - 11:53am PDF icon सेवा करार फाराम.pdf
विदा निवेदन फारम ७७/७८ Jan 8 2021 - 12:07pm PDF icon विदा निवेदन फारम.pdf
स्वास्थ्य सेवाका लागि स्तरवृद्धि आवेदन फाराम । ७७/७८ Jan 7 2021 - 3:38pm PDF icon स्तरवृद्धि आवेदन फाराम ।.pdf
भ्रमण आदेश तथा बिलहरुको नमुना फारम ७७/७८ Nov 9 2020 - 4:09pm PDF icon भम्रण आदेश ।.pdf, PDF icon bill.pdf
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम(सिटरोल)को ढाँचा सम्बन्धमा । ७७/७८ Nov 2 2020 - 3:35pm उपलब्ध छैन
शिक्षक सुरुवा हुन दिईने निवेदन ७७/७८ Oct 13 2020 - 12:49pm PDF icon सरुवा हुन दिईने निवेदन.pdf
कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारम ७७/७८ Aug 21 2020 - 12:08pm PDF icon कार्य सम्पादन मुल्याक_न फाराम.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७७/७८ Aug 21 2020 - 12:08pm PDF icon Modified_Sampati_Form (1).pdf
बिदा माग फारम ७४/७५ Feb 8 2018 - 12:33pm उपलब्ध छैन

Poll

राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ?