FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारी सञ्चय कोष Special Loan Form (विशेष सापटी आवेदन फारम) ७८/७९ Sep 5 2021 - 11:14am PDF icon सञ्चयकोषको विशेष सापटीको आवेदन फारम.pdf
सेवा करार कर्मचारीहरुका लागि कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारम ७८/७९ Aug 13 2021 - 11:01am PDF icon करार सेवाका कर्मचारीहरुको का स मु फा.pdf
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका लागि कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन (का.स.मु) फारम । ७८/७९ Jul 20 2021 - 11:33am PDF icon कार्य सम्पादन मूल्याङकन फारम.pdf
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम शिक्षकहरुका लागि । ७७/७८ Jul 12 2021 - 3:49pm PDF icon कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम.pdf
म.ले.प. २०२ फारम ७७/७८ Jun 28 2021 - 4:25pm PDF icon २०२ फारम.pdf
सेवा करारका लागि आवेदन फाराम । ७७/७८ Feb 21 2021 - 11:53am PDF icon सेवा करार फाराम.pdf
विदा निवेदन फारम ७७/७८ Jan 8 2021 - 12:07pm PDF icon विदा निवेदन फारम.pdf
स्वास्थ्य सेवाका लागि स्तरवृद्धि आवेदन फाराम । ७७/७८ Jan 7 2021 - 3:38pm PDF icon स्तरवृद्धि आवेदन फाराम ।.pdf
भ्रमण आदेश तथा बिलहरुको नमुना फारम ७७/७८ Nov 9 2020 - 4:09pm PDF icon भम्रण आदेश ।.pdf, PDF icon bill.pdf
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम(सिटरोल)को ढाँचा सम्बन्धमा । ७७/७८ Nov 2 2020 - 3:35pm उपलब्ध छैन

Pages