FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदन फारम । ७९-८० Feb 15 2023 - 8:12am PDF icon फाराम.pdf
रोजगार सहायक आवेदन फारम ७९-८० Jul 19 2022 - 12:51pm PDF icon रोजगार सहायक आवेदन फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नाम नविकरण सम्बन्धी फारम । ७८/७९ Jul 6 2022 - 1:07pm उपलब्ध छैन
कर्मचारी सञ्चय कोष Special Loan Form (विशेष सापटी आवेदन फारम) ७८/७९ Sep 5 2021 - 11:14am PDF icon सञ्चयकोषको विशेष सापटीको आवेदन फारम.pdf
सेवा करार कर्मचारीहरुका लागि कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारम ७८/७९ Aug 13 2021 - 11:01am PDF icon कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम.pdf
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका लागि कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन (का.स.मु) फारम । ७८/७९ Jul 20 2021 - 11:33am PDF icon कार्य सम्पादन मूल्याङकन फारम.pdf
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम शिक्षकहरुका लागि । ७७/७८ Jul 12 2021 - 3:49pm PDF icon कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम.pdf
म.ले.प. २०२ फारम ७७/७८ Jun 28 2021 - 4:25pm PDF icon २०२ फारम.pdf
सेवा करारका लागि आवेदन फाराम । ७७/७८ Feb 21 2021 - 11:53am PDF icon सेवा करार फाराम.pdf
विदा निवेदन फारम ७७/७८ Jan 8 2021 - 12:07pm PDF icon विदा निवेदन फारम.pdf

Pages