FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

आर्थिक वर्ष Post date Document
आधारभुत तह उत्तीर्ण परिक्षा, २०७९ को ग्रेडवृद्धि परिक्षा संचालन तथा पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Thursday, 2023, April 27 - 6:54pm PDF icon CamScanner 04-27-2023 17.49.pdf
निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा । ७९-८० Thursday, 2023, April 27 - 6:50pm
शैक्षिक सत्र २०७९ को आधारभुत तह उत्तीर्ण परिक्षा (कक्षा ८) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Thursday, 2023, April 13 - 10:58pm PDF icon result8.pdf
राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Friday, 2023, February 3 - 1:56pm PDF icon CamScanner 02-03-2023 13.28 (1).pdf
कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Monday, 2023, January 2 - 6:48pm
स्थानीय विषषको पाठ्यपुस्तक लेखन कार्यका लागि विज्ञ सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Monday, 2023, January 2 - 6:46pm
लेखा परिक्षक तोकिएको सम्बन्धमा । ७९-८० Wednesday, 2022, August 17 - 8:05pm PDF icon Auditor list.pdf
विद्यालय बिदा गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० Tuesday, 2022, August 2 - 8:29pm PDF icon विदा.pdf
आधारभुत तह उत्तीर्ण परिक्षा कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Tuesday, 2022, May 3 - 9:34pm
वार्षिक परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Thursday, 2022, March 31 - 8:24pm

Pages