FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१९औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०२/०९

७४/७५ Dec 14 2020 - 3:05pm PDF icon १९ २०७५-०२-०९.pdf

१८औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०२/०६

७४/७५ Dec 14 2020 - 3:05pm PDF icon १८. २०७५-०२-०६.pdf

१७औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०१/२५

७४/७५ Dec 14 2020 - 2:48pm PDF icon १७. २०७५-०१-२५.pdf

१६औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०१/१९

७४/७५ Dec 14 2020 - 2:48pm PDF icon १६. २०७५-०१-१९.pdf

१५औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०१/१२

७४/७५ Dec 14 2020 - 2:47pm PDF icon १५. २०७५-०१-१२ (1).pdf

१४औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०१/०९

७४/७५ Dec 14 2020 - 2:46pm PDF icon १४. २०७५-०१-०९.pdf

१३औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०१/०६

७४/७५ Dec 14 2020 - 1:20pm PDF icon १३. २०७५-०१-०६.pdf

१२औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७४/१२/३०

७४/७५ Dec 14 2020 - 1:20pm PDF icon १२. २०७४-१२-३०.pdf

११औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७४/१२/२४

७४/७५ Dec 14 2020 - 1:18pm PDF icon ११. २०७४-१२-२४.pdf

Pages