FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/८० को बैशाख २८ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० May 24 2023 - 3:06pm PDF icon 2080-1-28.pdf

आ.व. २०७९/८० को बैशाख १८ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० May 24 2023 - 3:05pm PDF icon 2080-1-18.pdf

आ.व. २०७९/८० को बैशाख १२ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० May 24 2023 - 3:05pm PDF icon 2080-1-12.pdf

आ.व. २०७९/८० को चैत्र २४ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० May 24 2023 - 3:04pm PDF icon 2079-12-24.pdf

आ.व. २०७९/८० को चैत्र २२ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० May 24 2023 - 3:04pm PDF icon २०७९-१२-२२.pdf

आ.व. २०७९/८० को फाल्गुन १६ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० May 24 2023 - 3:03pm PDF icon 2079-11-16.pdf

आ.व. २०७९/८० को माघ २९ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० May 24 2023 - 3:02pm PDF icon 2079-10-29.pdf

आ.व. २०७९/८० को माघ १३ मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० May 24 2023 - 3:02pm PDF icon 2079-10-13.pdf

आ.व. २०७९/८० को पुष २० मा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० May 24 2023 - 3:01pm PDF icon 2079-9-20.pdf

Pages