FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१० ‌औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७४/१२/२३

७४/७५ Dec 14 2020 - 1:16pm PDF icon १०. २०७४-१२-२३.pdf

नवौं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७४/१२/०४

७४/७५ Dec 14 2020 - 1:16pm PDF icon ९. २०७४-१२-४.pdf

आठौं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७४/१०/२६

७४/७५ Dec 14 2020 - 1:15pm PDF icon ८. २०७४-१०-२६ (2).pdf

सातौं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७४/०९/२८

७४/७५ Dec 14 2020 - 12:57pm PDF icon ७. २०७४-०९-२८.pdf

छैठौं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७४/०८/२८

७४/७५ Dec 14 2020 - 12:57pm PDF icon ६. २०७४-०८-२८.pdf

पाचौं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७४/०७/२१

७४/७५ Dec 14 2020 - 12:56pm PDF icon ५. २०७४-०७-२१.pdf

चौथो गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७४/०७/०८

७४/७५ Dec 14 2020 - 12:55pm PDF icon ४. २०७४-०७-०८.pdf

तेस्रो गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७४/०५/२३

७४/७५ Dec 14 2020 - 12:48pm PDF icon ३ २०७४-०५-२३.pdf

दोस्रो गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७४/०४/२९

७४/७५ Dec 14 2020 - 12:46pm PDF icon २. २०७४-०४-२९.pdf

Pages