FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७५/७६ को पन्ध्रौ बैठक २०७५ साल माघ १४ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 12:12pm PDF icon २०७५-१०-१४.pdf

आ.व. २०७५/७६ को तेर्हौ बैठक २०७५ साल पुष २९ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 12:06pm PDF icon २०७५-०९-२९.pdf

आ.व. २०७५/७६ को बाहौं बैठक २०७५ साल पुष १६ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 12:01pm PDF icon २०७५-०९-१६.pdf

आ.व. २०७५/७६ को एघारौं बैठक २०७५ साल पुष २ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:58am PDF icon २०७५-०९-०२.pdf

आ.व. २०७५/७६ को दसौं बैठक २०७५ साल मंसिर २६ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:57am PDF icon २०७५-०८-२६.pdf

आ.व. २०७५/७६ को नवौं बैठक २०७५ साल मंसिर १८ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:53am PDF icon २०७५-०८-१८.pdf

आ.व. २०७५/७६ को आठौं बैठक २०७५ साल मंसिर १२ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:40am PDF icon २०७५-०८-१२.pdf

आ.व. २०७५/७६ को सातौं बैठक २०७५ साल कार्तिक ११ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:38am PDF icon २०७५-०७-११.pdf

आ.व. २०७५/७६ को छैठौं बैठक २०७५ साल असोज २४ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:37am PDF icon २०७५-०६-२४.pdf

Pages