FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७६/७७ को बाह्रौं बैठक २०७७ साल फाल्गुण ०७ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 2:03pm PDF icon २०७६-११-०७.pdf

आ.व. २०७६/७७ को दशौं बैठक २०७७ साल माघ ६ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:48pm PDF icon २०७६-१०-०६.pdf

आ.व. २०७६/७७ को नवौं बैठक २०७७ साल पौष १० गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:43pm PDF icon २०७६-०९-१०.pdf

आ.व. २०७६/७७ को आठौं बैठक २०७७ साल मंसिर ३० गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:40pm PDF icon २०७६-०८-३०.pdf

आ.व. २०७६/७७ को सातौं बैठक २०७७ मंसिर १९ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:37pm PDF icon २०७६-०८-१९.pdf

आ.व. २०७६/७७ को छैठौँ २०७७ साल मंसिर ६ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:35pm PDF icon २०७६-०८-०६.pdf

आ.व. २०७६/७७ को पाँचौ बैठक २०७७ साल कार्तिक २९ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:31pm PDF icon २०७६-०७-२९.pdf

आ.व. २०७६/७७ को चौथौ बैठक २०७७ साल आश्वीन २८ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:28pm PDF icon २०७६-०६-२८.pdf

आ.व. २०७६/७७ को तेस्रो बैठक २०७७ साल आश्वीन १४ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:24pm PDF icon २०७६-०६-१४.pdf

Pages