FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७६/७७ को पन्ध्रौं बैठक २०७७ साल वैशाख १७ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 4:12pm PDF icon २०७७-०१-१७.pdf

आ.व. २०७६/७७ को चौधौं बैठक २०७७ साल चैत्र २३ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 4:09pm PDF icon २०७६-१२-२३.pdf

आ.व. २०७६/७७ को तेह्रौं बैठक २०७७ साल चैत्र ०६ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 2:06pm PDF icon २०७६-१२-०६.pdf

आ.व. २०७६/७७ को बाह्रौं बैठक २०७७ साल फाल्गुण ०७ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 2:03pm PDF icon २०७६-११-०७.pdf

आ.व. २०७६/७७ को दशौं बैठक २०७७ साल माघ ६ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:48pm PDF icon २०७६-१०-०६.pdf

आ.व. २०७६/७७ को नवौं बैठक २०७७ साल पौष १० गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:43pm PDF icon २०७६-०९-१०.pdf

आ.व. २०७६/७७ को आठौं बैठक २०७७ साल मंसिर ३० गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:40pm PDF icon २०७६-०८-३०.pdf

आ.व. २०७६/७७ को सातौं बैठक २०७७ मंसिर १९ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:37pm PDF icon २०७६-०८-१९.pdf

आ.व. २०७६/७७ को छैठौँ २०७७ साल मंसिर ६ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:35pm PDF icon २०७६-०८-०६.pdf

Pages