FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/८० को साउन ६ बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० May 24 2023 - 2:53pm PDF icon 2079-4-6.pdf

आ.व. २०७९/८० को साउन ५ बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७९-८० May 24 2023 - 2:53pm PDF icon 2079-4-5.pdf

आ.व. २०७८/७९ को अषाढ १९ बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ May 24 2023 - 2:51pm PDF icon 2079-3-19.pdf

आ.व. २०७८/७९ को अषाढ १० बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ May 24 2023 - 2:51pm PDF icon 2079-3-10.pdf

आ.व. २०७८/७९ कोअषाढ ६ बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ May 24 2023 - 2:50pm PDF icon 2079-3-6.pdf

आ.व. २०७८/७९ को जेष्ठ २५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ May 24 2023 - 2:49pm PDF icon 2079-2-25.pdf

आ.व. २०७८/७९ को जेष्ठ १२ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ May 24 2023 - 2:49pm PDF icon 2079-2-12.pdf

आ.व. २०७८/७९ को फाल्गुन १९ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ May 24 2023 - 2:48pm PDF icon 2078-11-19.pdf

आ.व. २०७८/७९ को पुष १९ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ May 24 2023 - 2:47pm PDF icon 2078-11-19.pdf

Pages