FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७६/७७ को पाँचौ बैठक २०७७ साल कार्तिक २९ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:31pm PDF icon २०७६-०७-२९.pdf

आ.व. २०७६/७७ को चौथौ बैठक २०७७ साल आश्वीन २८ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:28pm PDF icon २०७६-०६-२८.pdf

आ.व. २०७६/७७ को तेस्रो बैठक २०७७ साल आश्वीन १४ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:24pm PDF icon २०७६-०६-१४.pdf

आ.व. २०७६/७७ को दोस्रो बैठक २०७७ साल भाद्र १९ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:21pm PDF icon २०७६-०५-१९.pdf

आ.व. २०७६/७७ को पहिलो बैठक २०७७ साल साउन २६ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 1:15pm PDF icon २०७६-०४-२६.pdf

आ.व. २०७५/७६ को ३०औं बैठक २०७६ साल आषाढ ३१ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:33pm PDF icon २०७६-०३-३१.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २९औं बैठक २०७६ साल आषाढ १९ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:31pm PDF icon २०७६-०३-१९.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २८औं बैठक २०७६ साल आषाढ १० गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:31pm PDF icon २०७६-०३-१०.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २७औं बैठक २०७६ साल आषाढ ०८ गतेको निर्णय

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:29pm PDF icon २०७६-०३-०८.pdf

Pages