FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७/७८ को दशौं बैठक २०७८ साल वैशाख १६ गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 4:02pm PDF icon २०७८-०१-२६.pdf

आ.व. २०७७/७८ को नवौ बैठक २०७७ साल चैत्र २५ गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 3:59pm PDF icon २०७७-१२-१५.pdf

आ.व. २०७७/७८ को आठौ बैठक २०७७ साल चैत्र ०४ गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 3:58pm PDF icon २०७७-१२-०४.pdf

आ.व. २०७७/७८ को सातौ बैठक २०७७ साल फागुन २५ गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 1:29pm PDF icon २०७७-११-२५.pdf

आ.व. २०७७/७८ को छैठौँ बैठक २०७७ साल माघ २५ गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 12:57pm PDF icon २०७७-१०-२५.pdf

आ.व. २०७७/७८ को पाँचौ बैठक २०७७ साल पौष ५ गतेको निर्णय ।

७८/७९ Sep 14 2021 - 12:53pm PDF icon २०७७-०९-०५.pdf

आ.व. २०७७/७८ को चौथो बैठक २०७७ साल कार्तिक २० गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 12:44pm PDF icon २०७७-०७-२०.pdf

आ.व. २०७७/७८ को तेस्रो बैठक २०७७ साल आश्विन ०९ गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 12:41pm PDF icon २०७७-०६-०९.pdf

आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो बैठक २०७७ साल भाद्र ०६ गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 12:34pm PDF icon २०७७-०५-०६.pdf

Pages