FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७५/७६ को सत्रौं बैठक २०७५ साल फाल्गुन १० गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 1:53pm PDF icon २०७५-११-१०.pdf

आ.व. २०७५/७६ को चौधौं बैठक २०७५ साल माघ ०७ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 1:51pm PDF icon २०७५-१०-०७.pdf

आ.व. २०७५/७६ को सोह्रौ बैठक २०७५ साल माघ २५ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 12:23pm PDF icon २०७५-१०-२५.pdf

आ.व. २०७५/७६ को पन्ध्रौ बैठक २०७५ साल माघ १४ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 12:12pm PDF icon २०७५-१०-१४.pdf

आ.व. २०७५/७६ को तेर्हौ बैठक २०७५ साल पुष २९ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 12:06pm PDF icon २०७५-०९-२९.pdf

आ.व. २०७५/७६ को बाहौं बैठक २०७५ साल पुष १६ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 12:01pm PDF icon २०७५-०९-१६.pdf

आ.व. २०७५/७६ को एघारौं बैठक २०७५ साल पुष २ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:58am PDF icon २०७५-०९-०२.pdf

आ.व. २०७५/७६ को दसौं बैठक २०७५ साल मंसिर २६ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:57am PDF icon २०७५-०८-२६.pdf

आ.व. २०७५/७६ को नवौं बैठक २०७५ साल मंसिर १८ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:53am PDF icon २०७५-०८-१८.pdf

Pages