FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राप्ती गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH) योजना-२०७८ ७८/७९ Dec 17 2021 - 10:42pm PDF icon वास योजना पुस्तक.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण प्रतिवेदन (GESI Audit report) राप्ती गाउँपालिका दाङ ७७/७८ Dec 17 2021 - 8:49pm PDF icon GESI Audit Report.pdf, PDF icon Event report of Rapti RM.pdf, PDF icon GESI Mainstreaming Workshop Rapti RM.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना (Capacity Development plan) (आ.व. २०७८/०७९ देखि २०८०/८१) ७८/७९ Oct 31 2021 - 12:55pm PDF icon Rapti CD.pdf
स्थानीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रति कार्य योजना -२०७७/७८ ७७/७८ Apr 25 2021 - 12:10pm PDF icon Final DPRP of Rapti RM.pdf
समृद्ध राप्ती गाउँपालिका दाङ देउखुरी ७७/७८ Mar 28 2021 - 9:29pm
एकीकृत ग्रामिण विकास योजना (आवद्यिक योजना) आ.व २०७५/७६ - २०७९/८० ७७/७८ Jan 5 2021 - 3:48pm PDF icon Rapti _IRDP_Final.pdf
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना २०७७ ७७/७८ Jan 5 2021 - 12:18pm PDF icon RAPTI_LDCRP_FINAL.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको भूवैज्ञानिक अध्ययन ७७/७८ Jan 5 2021 - 12:17pm PDF icon Geological Report of Rapti RM.pdf
राप्ती गाउँपालिकाद्धारा निर्माण गरिएको लैंङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ ७६/७७ Mar 18 2020 - 10:51am PDF icon राप्ती गाउँपालिकाद्धारा निर्माण गरिएको लैंङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ लैङ्गिक हिंसा प्
बाल प्रोफाईल २०७६ ७५/७६ Mar 3 2020 - 4:48pm PDF icon बाल प्रोफाईल २०७६

Pages