FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो बैठक २०७७ साल भाद्र ०६ गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 12:34pm PDF icon २०७७-०५-०६.pdf

आ.व. २०७७/७८ को पहिलो बैठक २०७७ साल श्रावण २५ गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 12:23pm PDF icon २०७७-०४-२५.pdf

आ.व. २०७६/७७ को उन्नैसौं बैठक २०७७ साल आषाढ १० गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 14 2021 - 12:16pm PDF icon २०७७-०३-१०.pdf

आ.व. २०७६/७७ को अठारौं बैठक २०७७ साल आषाढ ०८ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 14 2021 - 12:10pm PDF icon २०७७-०३-०८.pdf

आ.व. २०७६/७७ को सत्रौं बैठक २०७७ साल जेष्ठ १६ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 14 2021 - 12:06pm PDF icon २०७७-०२-१६.pdf

आ.व. २०७६/७७ को सोह्रौं बैठक २०७७ साल जेष्ठ ०७ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 4:18pm PDF icon २०७७-०२-०७.pdf

आ.व. २०७६/७७ को पन्ध्रौं बैठक २०७७ साल वैशाख १७ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 4:12pm PDF icon २०७७-०१-१७.pdf

आ.व. २०७६/७७ को चौधौं बैठक २०७७ साल चैत्र २३ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 4:09pm PDF icon २०७६-१२-२३.pdf

आ.व. २०७६/७७ को तेह्रौं बैठक २०७७ साल चैत्र ०६ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 13 2021 - 2:06pm PDF icon २०७६-१२-०६.pdf

Pages